Home » Contact » Privacy

De website www.fiduciacreative.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u

ter beschikking gesteld door Fiducia Creative, statutair gevestigd te Leeuwarden en

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61423939.

Via de webwinkel van Fiducia Creative worden privacygevoelige gegevens,

oftewel persoonsgegevens verwerkt. Fiducia Creative acht een zorgvuldige omgang met

persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook

zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming

Persoonsgegevens stelt. Fiducia Creative is de verantwoordelijke voor de

gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens

wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te

lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die

rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons

worden verstrekt om te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt

gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegene die de website

als particulier of als werknemer gebruiken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

- NAW gegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mail adres;

- Betalingsgegevens.

 

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

 

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Wij verzamelen jouw:

- E-mailadres

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

 

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot

persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we

ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat

noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

 

Website van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links

met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een

betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de

privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te

maken.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het

verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze

wijziging op de hoogte bent.

 

Inzage van wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (of

verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen.

 

Cookiebeleid

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein

bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schuif. In een cookie zit

informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan

hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

- Om de website beter te laten functioneren;

- Om het gebruik van de website makkelijker te maken;

- Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op

   onze website.

 

Welke cookies gebruiken we op onze website?

Permanente cookies. Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u

bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u

hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is

de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de

instellingen van uw browser.

 

Sessie cookies. Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch

verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een

bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.

 

Tracking cookies van onszelf. Een tracking cookie vragen we op zodra u een website uit

ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook

op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor

opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke,

maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel

mogelijk relevant voor u zijn.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u

daarbij vragen om u te identificeren.

 

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u

vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van Cookierecht en van de

Consumentenbond.