Home » Contact » Privacy

De website www.fiduciacreative.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u
ter beschikking gesteld door Fiducia Creative, statutair gevestigd te Leeuwarden en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
61423939. Via de webwinkel van Fiducia Creative worden privacygevoelige gegevens,
oftewel persoonsgegevens verwerkt. Fiducia Creative acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt. Fiducia Creative is de verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens
wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te
lezen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-07-2016


Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt
gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegene die de website
als particulier of als werknemer gebruiken.


Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
- NAW gegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mail adres;
- Betalingsgegevens.


Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.


Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we
ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat
noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.


Website van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te
maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijziging op de hoogte bent.


Inzage van wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen.


Cookiebeleid
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schuif. In een cookie zit
informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan
hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.


Waarom gebruiken wij cookies?
- Om de website beter te laten functioneren;
- Om het gebruik van de website makkelijker te maken;
- Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op
   onze website.


Welke cookies gebruiken we op onze website?
Permanente cookies. Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u
bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u
hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is
de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de
instellingen van uw browser.


Sessie cookies. Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch
verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een
bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.


Tracking cookies van onszelf. Een tracking cookie vragen we op zodra u een website uit
ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook
op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor
opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke,
maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel
mogelijk relevant voor u zijn.


Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u
daarbij vragen om u te identificeren.


Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u
vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.
Meer informatie over cookies vindt u op de website van Cookierecht en van de
Consumentenbond.