Home » Contact » Disclaimer

Fiducia Creative verleent u hierbij toegang tot www.fiduciacreative.nl en nodigt u uit het
aangebodene te kopen.
Fiducia Creative behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te
passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
Fiducia Creative spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat
inhoud onvolledig en/of juist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen
zonder voorafgaande mededeling van Fiducia Creative.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website gheldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke
fouten geen overeenkomst claimen met Fiducia Creative. Voor op de website
opgenomen hyperlinks naar website of diensten van derden kan Fiducia Creative
nimmer aansprakelijk aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fiducia
Creative en haar licentiegevers.
Kopie en verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fiducia Creative, behoudens en slechts voor zover
anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke
materialen anders aangegeven is.


Overige
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 


Leeuwarden, 06-07- 2016